Oznámení o odvolání pro spotřebitele pro smlouvu, ve které je zboží dodáno v jediné dodávce

Zrušení
Spotřebitel je fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který nelze připsat především jeho obchodní nebo samostatně výdělečné činnosti.

Stažení
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste jmenovali, která není dopravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám (Airpura EUROPE, Kleinfeldt GmbH, Dietkircher Straße 3, 65552 Limburg – Eschhofen) poskytnout jasné prohlášení (např. Dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí přijmout tuto smlouvu odvolat, informovat. Můžete použít přiložený formulář pro výběr modelu, ale to není povinné. Aby bylo možné dodržet ochrannou lhůtu, stačí, abyste oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, uhradíme vám všechny platby, které od vás obdržíme, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného typu dodávky, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), bez nezveřejněných a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto refundaci použijeme stejné platební prostředky, které jste použili pro původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; za žádných okolností vám nebudou účtovány žádné poplatky za tuto splátku. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží zašlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.
Nesete přímé náklady na vrácení zboží.
Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací se zbožím, které není nezbytné pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zboží.

Formulář pro odběr vzorků
(Chcete-li smlouvu zrušit, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět.)
– Do [Vložte: jméno/společnost, adresu, e-mailovou adresu a faxové číslo, je-li k dispozici,:
– Tímto odvolávám smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutím následující služby (*)
– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace na papíře)
– Datum
—————————————