Informace v souladu s oddílem 5 TMG:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3
65552 Limburg – Eschhofen

Zástupci:

Vedoucí společnosti Torsten Kleinfeldt

Kontakt:

Telefon: +49 6128 60 50 30
Fax: +49 6128 60 50 313
E-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

Zápis do registru:

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříku soud:AG Wiesbaden
Registrační číslo: HRB-16782

Dph:

Identifikační číslo daně z přidané hodnoty podle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 113 531 028

Informace o pojištění profesních insucí

Jméno a sídlo pojistitele:
Aliance

Rozsah pojištění: Německo

Sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa najdete v horní části potisku.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím soudem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme povinni dodržovat § 7 od .1 TMG je zodpovědná za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle oddílů 8 až 10 TMG však my jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním protiprávním jednání dozvěděli. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z důvodu možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Copyright

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorského práva. Duplikace, editace, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se však dozvíte o porušení autorských práv, vezměte prosím na vědomí. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.